Visans Vänner Helsingborg

Grundat 1947

 

Kontakt

 

Om du vill vara med på våra vismöten, kontakta vår visvärd Ingrid Sjöberg på tel. 042- 29 83 32 eller ingrid@visansvanner.se

 

Visnämnden:

 

Ordf: Jan-Erik Johanson janerik@visansvanner.se

Sekr: Suzanne Johanson suzanne@visansvanner.se

Kassör: Ingrid Sjöberg ingrid@visansvanner.se

Ledamot Gunnar Jönsson gunnar@visansvanner.se

Ledamot: Tor Johanson tor@visansvanner.se

Suppleant:Rolf Jonasson rolf@visansvanner.se

Suppleant Claes CarlRolf claes@visansvanner.se

Hemsidan

Webmaster janerik@visansvanner.se

Medlemsavgiften

Du som vill bli medlem: det kostar 200 kr för enskild medlem och 300 kr/par, samt på samma adress boende familjemedlemmar. Är du osäker på om du har betalt, så hör av dig till Ingrid ingrid@visansvanner.se Medlemsavgiften betalas in på postgironr: 28 60 68-2 OBS! Kom ihåg att skriva avsändare.