Kontakt

Visans Vänner  Helsingborg

Grundat 1947


Kontakt


Om du vill vara med på våra vismöten, kontakta vår visvärd Ingrid Sjöberg på tel. 0730396209 eller ingrid@visansvanner.se


Visnämnden:


Ordf:  Jan-Erik Johanson janerik@visansvanner.se

Sekr:  Suzanne Johanson  suzanne@visansvanner.se

Kassör:  Ingrid Sjöberg  ingrid@visansvanner.se

Ledamot Gunnar Jönsson gunnar@visansvanner.se

Ledamot: Tor Johanson tor@visansvanner.se 

Suppleant: Rolf Jonasson rolf@visansvanner.se

Suppleant Claes Carlsson claes@visansvanner.se

Hemsidan

Webmaster janerik@visansvanner.se

 

Medlemsavgiften

Du som vill bli medlem: det kostar 200 kr för enskild medlem och 300 kr/par, samt på samma adress boende familjemedlemmar. Är du osäker på om du har betalt, så hör av dig till Ingrid ingrid@visansvanner.se Medlemsavgiften betalas in på postgironr: 28 60 68-2 OBS! Kom ihåg att skriva avsändare.